Диаметър на чадъра при разтворено положение: 120 см.
no video file

Няма заведени данни в системата.