DRC-Zeta UX3 конзола служи като преходник към кормило 28.6 мм. (11/8").

Поставя се върху стандартното захващане за кормило.

Добавя 20 мм. (4/5") към височината на кормилото, която може да бъде компенсирана при избор на кормило с различна височина.

no video file

Няма заведени данни в системата.